Замазките са вид подови покрития от няколко вида. Най-често срещана е циментово-пясъчната изравнителна замазка. Чрез нея се оформя равнина на пода във всички типове помещения. Това е основата, върху която се поставят финалните подови покрития като плочки , паркет, ламинат, камък, балатум, мокет и други. С помощта на изравнителната замазка, ...